Klimatsmarta matingredienser

Spread the love

Att säga att varje portion mat vi äter bidrar till ett försämrat klimat är något av en sanning med modifikation. Visserligen stämmer det att inte ens maten vi själva odlar i vår trädgård och sedan äter upp är helt klimatneutral, men varje portion har oftast en försvinnande liten inverkan på klimatet. Det är istället antalet människor som äter all maten, och antalet gånger varje dag de äter, som tillsammans gör maten till en allvarlig klimatbov.

Två viktiga saker att tänka på:

Det finns mängder av saker att tänka på när det gäller mat, för den som vill vara klimatsmart på riktigt. Tycker man att det är svårt och omständligt, och vill man inte göra klimatfrågan till ett personligt intresse i alla lägen finns det i huvudsak två olika saker man behöver tänka på.

Ät inte så mycket kött:

Att äta kött är det minst klimatsmarta man kan göra. Enligt Jordbruksverket står produktionen av djur för 15 % av världens totala utsläpp av växthusgaser. Det är en ganska betydande del om man börjar tänka på trafik, industrier och annat som också är förenat med stora utsläpp. Det är kanske lite intressant att veta att det inte är koldioxiden som är den största boven ifråga om växthusgaser, när det gäller just köttproduktion. Istället är det metangas och lustgas. Vill man raljera lite handlar det helt enkelt om kobajs och kopruttar. Vill man vara mer seriös är det biologiska processer som leder till hög kväveomsättning. Det blir ju inte bättre av att djur och kött sedan får färdas mycket långt mellan bonde, slakteri, styckeri, distribution och mellanlager för att till sist komma till affären och den slutgiltiga kunden.

Ät närproducerat och tänk på säsongen:

Att äta närproducerad mat är ett utmärkt sätt att bidra till minskad klimatpåverkan. Ett annat är att tänka på att äta saker under tiden det är mest gynnsamt för just den råvaran att växa. Att behöva köra mat land och rike runt, för att kunna använda de största och billigaste leverantörerna, är säkert en bra affär för matjättarna du handlar hos. För klimatet är det däremot en mardröm. Ju närmare växtplatsen du bor, desto bättre blir det för klimatet. Närproducerat brukar inte ha lika mycket plastförpackningar heller, och det är ju ytterligare en fördel.

….och så var det då frågan som säkert hänger kvar i ditt huvud: -Är det inte ens 100 % klimatneutralt att odla hemma? Nej, tyvärr inte. Många gånger när man odlar sår man fröer som man har köpt, och använder kogödsel som man också har handlat in. Det gör att man ändå bidragit till industri av olika slag, även om man inte alls hade tänkt sig det.